Tarieven

Mijn tarief kan op verschillende manieren vergoed worden. Een intake, telefonisch of persoonlijk, van 30 minuten is gratis.

VIA DE ZORGVERZEKERING
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger kunnen aanspraak maken op deze vergoeding. Kijk dus eens in uw polisvoorwaarden of klik hier om te zien welke verzekeraars mijn kosten vergoeden.

VIA DE WERKGEVER
Als u als mantelzorger werkt, kan het zijn dat uw werkgever de mantelzorgmakelaar betaalt. Vraag uw werkgever gewoon naar de mogelijkheden.

VIA HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Als u een persoonsgebonden budget vanuit de WMO of de WLZ ontvangt, kunnen de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed worden uit het vrij besteedbare bedrag van het budget.

VIA GEMEENTEN
Sommige gemeenten vergoeden de mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo.

PARTICULIER
Als al deze mogelijkheden niet gelden, kunt u mij ook particulier betalen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

BEDRIJVEN
Voor bedrijven zijn de prijzen afhankelijk van het aanbod. Hiervoor maak ik graag een offerte na een vrijblijvend gesprek.

REISKOSTEN
Bij reisafstanden boven de 20 km (enkele reis) geldt een kilometervergoeding van € 0,20/km plus eventuele parkeerkosten.