Over Eijck ZorgSupport

Eijck ZorgSupport is opgericht door Diana van Eijck. Zij weet uit ervaring hoe belangrijk extra hulp soms kan zijn. Haar partner kreeg eind 2015 een zwaar herseninfarct dat hij ternauwernood heeft overleefd. Kort na zijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum moest hij ook nog eens met spoed worden opgenomen met hartproblemen. Ze woonde in Duitsland, ver weg van familie. Gelukkig kreeg ze wel hulp van mensen uit het dorp. Dat was zeker belangrijk toen zij zelf ook nog eens haar enkel brak. Verschillende mensen uit het dorp gingen toen voor haar met de honden wandelen.

Haar vader kreeg volledig onverwacht een hartaanval midden op straat. Gelukkig kon hij gered worden. Maar met een totale reistijd van 5 uur en een partner die ook hulp nodig had, kon ze niet even snel haar moeder helpen.

Vrijwillige hulp is fijn en waardevol. Maar Diana heeft ook ervaren dat je hier niet 100% op kunt vertrouwen. En als familie moet je zeker weten dat je geliefde altijd hulp heeft. En het liefst zo veel mogelijk door dezelfde mensen. Dat is precies wat Diana met Eijck ZorgSupport wil doen. Persoonlijk, maatwerk, 2 uur of 24 uur, 365 dagen per jaar.

Diana is al jong met haar ouders naar Aarle-Rixtel verhuisd en heeft later nog een aantal jaren in Beek en Donk gewoond. Daarna is ze de wijde wereld ingetrokken. Om meer tijd met haar ouders door te brengen en dichter bij de familie te zijn, is ze in 2020 weer teruggekomen naar Beek en Donk.

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen
Menu