Over Eijck ZorgSupport

Eijck ZorgSupport is opgericht door Diana van Eijck. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk hulp soms kan zijn. Mijn partner kreeg eind 2015 een zwaar herseninfarct dat hij ternauwernood heeft overleefd. Kort na zijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum moest hij ook nog eens met spoed worden opgenomen met hartproblemen. We woonden in Duitsland, ver weg van familie. En dan moest ik naast de zorg, het huishouden én werk ook nog eens uitzoeken hoe de hulp aangevraagd moest worden.

Ik ben al jong met mijn ouders naar Aarle-Rixtel verhuisd en heb later nog een aantal jaren in Beek en Donk gewoond. Daarna ben ik de wijde wereld ingetrokken. Om meer tijd met mijn ouders door te brengen en dichter bij de familie te zijn, ben ik in 2020 weer teruggekomen naar Beek en Donk.

Weer terug in Nederland wilde ik kijken of er een manier was waarop ik met mijn ervaring anderen kon helpen. Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op de opleiding Mantelzorgmakelaar. Deze opleiding sloot perfect aan bij wat ik wilde, namelijk zorgen dat mensen die voor een naaste zorgen één aanspreekpunt hebben voor al hun vragen. En in september start ik met de opleiding Onafhankelijk Cliëntondersteuner.

Ik ben geregistreerd bij Registerplein. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM en de beroepsvereniging voor cliëntondersteuners BCMB.

Logo Registerplein
Logo BMZM
Logo BCMB
Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen