Gediplomeerd mantelzorgmakelaar

Als gediplomeerd mantelzorgmakelaar ben ik verplicht om mij voortdurend bij te scholen. Dat betekent dat ik dus altijd goed op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast zorg ik natuurlijk dat ik op de hoogte blijf van alle wijzigingen in het zorglandschap. Met mij hebt u dus een deskundige tussenpersoon aan uw zijde.

Welke taken kan ik onder andere voor u overnemen?

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Het zoeken naar en informeren over passende hulp en extra ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, dagopvang, vervoer, begeleiding, hulpmiddelen

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld aanvraagformulieren voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of voor het CIZ

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Informatie geven over Zorg in Natura (ZiN) of een Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Hulp bij het opstellen van een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving voor een Pgb

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Informatie verstrekken over de financiële gevolgen van de verschillende ondersteuningsvormen

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Contact leggen met officiële instanties zoals de thuiszorg, verzekeringen of CAK

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Ondersteuning bij de Wmo-aanvraag (keukentafelgesprek)

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Voor werkende mantelzorgers ondersteuning bieden voor een gesprek met de werkgever over een betere balans tussen uw werk en uw zorgtaken

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen

Ondersteuning bij het opstellen van bezwaarschriften

Bekijken wat er nodig is tijdens een intakegesprek

Dit is maar een greep uit het brede aanbod aan regeltaken waarbij ik u kan ondersteunen. Tijdens het intakegesprek ga ik samen met u bekijken wat er nodig is en hoe we kunnen zorgen dat u als mantelzorger niet overbelast raakt.

Na het intakegesprek ontvangt u een gespreksverslag. Hierin vindt u in begrijpelijke taal wat we besproken hebben, welke afspraken er gemaakt zijn en wat ik voor u ga overnemen. Neem voor meer informatie contact met mij op.