Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.*

*website van de Rijksoverheid

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk, inkomen en recht. Het doel van mijn werk is het terugdringen en voorkomen van overbelasting. Zodat u als mantelzorger langer kunt blijven zorgen.

Veel mensen zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Vooral ouders vinden het normaal dat je voor je kind zorgt. Maar zorgen voor iemand die een beperking heeft of ziek is, vraagt veel meer van u dan zorgen voor iemand die ‘gezond’ is.

En dan hebben we het nog niet over het oerwoud aan regelgeving, voorzieningen en zorgaanbieders! Eijck ZorgSupport is uw onafhankelijke gids door dit oerwoud en zorgt dat u door de bomen het bos weer ziet.

Als onafhankelijke mantelzorgmakelaar zet ik, na een gesprek met u, in heldere taal alle mogelijkheden voor u op een rijtje. De regie blijft altijd bij u. U en degene waarvoor u zorgt, bepalen wat u wel en niet wilt doen. Maar als u wilt, kan ik ook een alle zaken rondom de zorg voor u regelen. Natuurlijk altijd in overleg met u.

Eijck ZorgSupport biedt ondersteunende mantelzorg, zodat u langer thuis kunt blijven wonen